Betar

Betar (Brit Josef Trumpeldor, Stowarzyszenie Młodzieży Żydowskiej im. Trumpeldora) – syjonistyczna organizacja młodzieżowa, związana z syjonistami rewizjonistami, kierowana przez Włodzimierza Żabotyńskiego, nawiązująca do wzorów skautingu, powstała w Polsce w 1923 roku.

Betar zwalczał idee walki klasowej, co doprowadziło do konfliktów z innymi żydowskimi organizacjami młodzieżowymi. Działania wychowawcze Betar opierał na silnej dyscyplinie, organizując dla swoich członków szkolenia wojskowe, aby przygotować ich do udziału w żydowskiej samoobronie w Palestynie. Przed wybuchem II wojny światowej Betar liczył ok. 100 tys. członków w 26 krajach, większość stanowili polscy Żydzi. W czasie Zagłady betarowcy stanowili trzon Żydowskiego Związku Wojskowego.

 

Hasło powstało w ramach projektu „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce”, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.