Blok Antyfaszystowski

Blok Antyfaszystowski – porozumienie prokomunistycznej i antyfaszystowskiej organizacji ruchu oporu w getcie warszawskim, zawarte w marcu 1942 r. z inicjatywy Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej.

W skład Bloku Antyfaszystowskiego weszły: Polska Partia Robotnicza (PPR), Poalej Syjon-Lewica, Ha-Szomer ha-Cair, Partia Poalej Syjon Zjednoczonych Syjonistów-Socjalistów, Dror.

Kierownictwo stanowili: Józef Lewartowski (pełnomocnik KC PPR w getcie), Józef Kapłan (Ha-Szomer ha-Cair), Szachno Sagan (Poalej Syjon-Lewica), Icchak Cukierman (Dror). Blok Antyfaszystowski utworzył Organizację Bojową (dowództwo: Mordechaj Anielewicz, Gustaw Alef-Bolkowiak, Mordechaj Tenenbaum). Między majem a wrześniem 1942 r. kadra kierownicza Organizacji Bojowej została rozbita przez gestapo.

 

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.