Czystka antysemicka w Wojsku Polskim 1967–1968

Czystka antysemicka w Wojsku Polskim 1967–1968 – w wyniku wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 r. Związek Radziecki i jego kraje satelickie, w tym Polska, zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Na tym tle rozpoczęła się czystka antysemicka w Wojsku Polskim. Wydaje się, że spowodowana ona była w dużym stopniu inspiracją radziecką, jakkolwiek wykorzystano ją do wewnętrznych rozgrywek personalnych. Jako pierwszych 6.07.1967 r. zwolniono dowódców Wojskowej Obrony Powietrznej Kraju: gen. Czesława Mankiewicza, gen. Tadeusza Dąbkowskiego i gen. Jana Stamieszkina pod zarzutem sympatii proizraelskich. W szeregach wojska podsycano atmosferę nagonki na oficerów żydowskiego pochodzenia; krążyły plotki o finansowaniu przez polskich Żydów armii izraelskiej, współpracy z izraelskim wywiadem, spisku żydowskim we władzach wojskowych i cywilnych. Na zebraniach i wiecach żołnierze domagali się zwolnienia Żydów z wojska. Latem 1967 r. rozpoczęły się dymisje oficerów żydowskiego pochodzenia (kierowano się ściśle rasistowskimi kryteriami), a także osób z nimi związanych. Zarzutem było „zajmowanie postawy politycznej niezgodnej ze stanowiskiem rządu PRL oraz linią Partii i zatracenie wartości moralno-politycznych obowiązujących oficera Ludowego Wojska Polskiego”. Z wojska usunięto wtedy 150 oficerów żydowskiego pochodzenia, czyli niemal wszystkich pozostających w służbie czynnej. Czystka zakończyła się wiosną 1968 roku. Żołnierzy, którzy zostali zmuszeni w tym okresie do emigracji, zdegradowano do stopnia szeregowego.

Hasło powstało w ramach projektu „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce”, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.