Kriminalpolizei

Kriminalpolizei (Kripo) – jedna ze służb policyjnych w III Rzeszy oraz na terenach okupowanych. W czerwcu 1936 r. przeprowadzono w Niemczech reformę systemu policyjnego i podzielono policję na dwie części: policję porządkową (Ordnungspolizei, Orpo) pod dowództwem Kurta Daulege oraz policję bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei, Sipo) pod dowództwem Reinharda Heydricha.

W skład tej ostatniej wchodziły tajna policja państwowa, czyli gestapo, oraz policja kryminalna, czyli Kripo. Kiedy we wrześniu 1939 r. utworzono Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, Kripo stanowiła jego V wydział. Szefem został Oberführer Arthur Nebe. Programowo Kripo była ukierunkowana na zwalczanie przestępstw pospolitych, jednak w państwie totalitarnym różnica między przestępstwem pospolitym a politycznym jest płynna. Dlatego też w latach wojny, zwłaszcza na terenach okupowanych, Kripo powszechnie realizowała zadania zlecone przez gestapo i była częścią aparatu terroru.

 

Hasło powstało w ramach projektu „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce”, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.