Organizacja Syjonistów Rewizjonistów w Częstochowie miała siedzibę przy Alei Wolności 3/5. Partia prowadziła własny sekretariat, ale nie posiadała etatowych działaczy. Liczyła około 150 członków. Prezesem był Szmul Niemirowski, wiceprezesem – Icek Wajsman, skarbnikiem – Herman Hercberg, sekretarzem – Henryk Szpic, członkami zarządu: Mordka Wajnsztok, Tobiasz Zylberszac i Szmul Frydman.

Syjoniści rewizjoniści reprezentowali radykalne skrzydło ruchu syjonistycznego, działającego do 1931 r. w ramach Światowej Organizacji Syjonistycznej (ŚOS). Jeszcze w tym samym roku rewizjoniści usamodzielnili się, a następnie w 1935 r. wystąpili ze ŚOS i założyli własną organizację pod nazwą Nowa Organizacja Syjonistyczna. Dążyli oni do stworzenia państwa żydowskiego na terenie Palestyny, jednak w przeciwieństwie do syjonistów ogólnych popierali hasło walki zbrojnej oraz organizowanie szkoleń wojskowych[1.1].

 

Drukuj
Przypisy