„Dos Naje Wort” (jid. "Nowe Słowo") był organem częstochowskiego Bundu i Poalej Syjon-Lewicy. „Dos Naje Wort” było pierwszym żydowskim pismem socjalistycznym w Częstochowie. Do kwietnia 1920 r. wychodziło pod redakcją R. Federmana. Gazeta była drukowana w języku jidysz, zawierała również krótkie informacje w języku polskim oraz ogłoszenia firm, nie tylko żydowskich.

Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, gdy rząd zawiesił prawie wszystkie pisma bundowskie wychodzące w Polsce, gazeta na którko stała się pismem ogólnopolskim. Od dnia 15 października 1920 r. do 20 lutego1921 r. „Dos Naje Wort” przejęło funkcję centralnego organu Bundu. Redagował je w tym czasie przybyły z Warszawy B. Mendelsberg. Tylko dwie ostatnie strony pozostawiono sprawom lokalnym. Ten awans zaznaczył się jednak gwałtownym spadkiem czytelników w samej Częstochowie.

Powrót do funkcji pisma lokalnego przywrócił „Dos Naje Wort” dawnych odbiorców i poprzedniego redaktora. Sporo miejsca zajmowały tematy kulturalno-oświatowe. Spektakularnym sukcesem było doprowadzenie (razem z innymi środowiskami opiniotwórczymi) do równouprawnienia jidysz w instytucjach żydowskich Częstochowy. Pismo ukazywało się prawdopodobnie do 1925 roku[1.1].

Drukuj
Przypisy