Pierwsze wzmianki o Drezdenku pochodzą z 1092 roku. W 1233 r. istniał tu gród, a prawdopodobnie w 1251 r. Drezdenko było już kasztelanią. W 1252 r. weszło w skład Wielkopolski. W 1266 r. wraz z Santokiem stało się celem najazdu rycerstwa brandenburskiego. Obydwa grody zostały spalone w wyniku układu Bolesława Pobożnego i księcia Ottona.

Drezdenko trafiło w ręce Brandenburgii. W 1317 r. gród uzyskał prawa miejskie – stał się własnością rodziny von der Ostów. W 1356 r. Drezdenko stało się z kolei lennem Polski. W 1405 r. na jego teren wkroczyli Krzyżacy i wymusili na rodzinie von der Ostów sprzedaż zamku. Władysław Jagiełło oskarżył wówczas zakon o zabór Drezdenka. Ciągnące się spory stały się jedną z przyczyn wojny polsko-krzyżackiej w latach 1409–1411.

W 1455 r. miasto zostało sprzedane margrabiemu brandenburskiemu Fryderykowi II. Rozpoczął się okres rozwoju. W 1600 r. otwarto warzelnię soli, zaczęto także bić grosze drezdeneckie na potrzeby handlu z Polską. W latach 1603–1605 wybudowano twierdzę. W 1622 r. miasto nawiedził pożar.

W 1637 r. na Drezdenko najechali Szwedzi. Spowodowało to całkowite zniszczenie miasta. Znaczne spustoszenia przyniosło również siedem epidemii, począwszy od 1758 roku. W drugiej połowie XVIII w. Drezdenko zostało odbudowane, ale kilkakrotnie zajmowane było przez wojska rosyjskie i pruskie w okresie wojny siedmioletniej. Także w czasie wojen napoleońskich okolice Drezdenka na krótko zajęły wojska francuskie. W latach 1812-1819 w mieście działała gwardia obywatelska, która pilnowała porządku publicznego.

W pierwszej połowie XIX w. powstał nowy budynek szkolny, siedzibę władz miasta przeniesiono do nowego ratusza, do użytku oddano również szpital, sąd, rzeźnię miejską i więzienie. Wybudowano wiele dróg. Rozwinęła się wytwórczość m.in. fabryka ceramiki, fabryka zapałek i dwa tartaki. W 1831 i 1855 r. miasto nawiedziła epidemia cholery.

W 1871 r. Drezdenko uzyskało status miasta przygranicznego. W 1901 r. do użytku została oddana poczta oraz gazownia. Miasto zostało oświetlone, a w 1902 r. dokończono budowę kościoła. W 1904 r. powstała szkoła podstawowa. Od 1907 r. Drezdenko posiada sieć wodno-kanalizacyjną. W 1908 r. otwarto tu ochronkę dla dzieci i dom starców. W 1933 r. przez miasto przebiegła linia kolejowa, łącząca Stare Bielice ze Skwierzyną.

Po II wojnie światowej, w 1945 r. Drezdenko powróciło do Polski. W tym samym roku powstały liceum oraz kino. W 1958 r. działalność rozpoczął dom kultury. W 1967 r. do Drezdenka przyłączono Nowe Drezdenko.

Drukuj