W Lublinie funkcjonowały tradycyjne religijne instytucje edukacyjne – chedery oraz jesziwy. Gmina żydowska utrzymywała te placówki oraz inne organizacje zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży. Wśród nich były dwie Talmud Tory, religijna szkoła dla dziewcząt Bejt Jaakow, Zjednoczenie Szkół Żydowskich, „Ceirej Emunej Jisroel”, kursy wieczorowe dla robotników, szkołę rzemieślniczą, a także od 1930 r. Jesziwat Chachmej Lublin[1.1].

Na pocz. XX w. zaczęły powstawać prywatne szkoły, w których lekcje prowadzono według programu szkół polskich z dodatkowymi przedmiotami jak język, historia i religia żydowska. 

Od 1916 r. przy ul. Zamojskiej funkcjonowały dwa gimnazja – męskie i żeńskie, założone przez Konrada Szpera. W 1919 r. dyrektorką szkoły została Róża Szperowa, a w 1925 r. połączono je w jedno – Gimnazjum Koedukacyjne Nauczycieli Szkół Średnich w Lublinie, potocznie nazywane Szkołą Szperowej. Działało ono do 1933 roku. 

W 1919 r. powstało Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Towarzystwa Zakładania Szkół Żydowskich. Była to szkoła koedukacyjna, ale dziewczęta uczyły się w budynku przy ulicy Niecałej 3, a chłopcy – przy Radziwiłłowskiej 5.  

Po likwidacji w 1933 r. Szkoły Szperowej jeden z nauczycieli Chaim Glasberg stworzył Prywatne Gimnazjum „Kultura”. Trafiła tam część uczniów z gimnazjum Szperowej. Szkoła działała do wybuchu wojny przy ul. Niecałej 6. 

Szkoła Powszechna Tarbut została założona w 1925 roku. Nie miała własnego budynku i zajęcia odbywały się popołudniami w salach Gimnazjum Humanistycznego przy ul. Zamojskiego.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Społeczno-Polityczny, Budżet Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie na 1928 r. i na 1936 r., sygn. 800; Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1918–1939, Wydział Społeczno-Polityczny, Charakterystyka budżetu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie za rok 1922, sygn. 719.