Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba ludności żydowskiej Udział ludności żydowskiej w ogóle mieszkańców
koniec XVI wieku ok. 20 000 ok. 1700 8,5%
1733 ok. 5000 1170 23,4%
1780 ok. 11 000 2555 23,2%
1816 23 854 4455 18,6%
1825 26 519 4934 18,6%
1831 30 786 5475 17,8%
1840 36 256 6748 18,6%
1852 44 039 7214 16,4%
1861 51 232 7964 15,5%
1871 56 374 7325 12,9%
1880 65 713 7063 10,7%
1890 69 627 6126 8,8%
1900 117 033 5988 5,1%
1910 156 696 5611 3,6%
1921 169 422 2088 1,2%
1931 246 470 1954 0,8%
1938 272 653 ok. 2800 1,0%
2012 550 742    

Źródła:

  • Abt S., Ludność, [w:] Dzieje Poznania do roku 1793, t. 1, cz. 2, red. J. Topolski, Warszawa–Poznań 1988, ss. 660–665. Dane za rok 1733.
  • Abt S., Ludność Poznania w pierwszej połowie XVII wieku, [w:]  Dzieje Poznania do roku 1793, t. 1, cz. 1, Warszawa–Poznań 1988, ss. 424–426. Dane za koniec XVI wieku.
  • Abt S., Ludność. Struktura demograficzna miasta, [w:] Dzieje Poznania 1918–1945, t. 2, cz. 2, Warszawa–Poznań 1998, s. 970. Dane za lata 1921 i 1931.
  • Abt S., Ludność w drugiej połowie połowie XVIII wieku, [w:] Dzieje Poznania do roku 1793, t. 1, cz. 2, Warszawa–Poznań 1988, ss. 830–832. Dane za rok 1780.
  • Abt S., Dworecki Z., Mniejszości narodowe, [w:] Dzieje Poznania 1918–1945, t. 2, cz. 2, Warszawa–Poznań 1998, ss. 958, 1035. Dane za rok 1938.
  • Kędelski M., Stosunki ludnościowe w latach 1815–1918, [w:] Dzieje Poznania 1793–1918, t. 2, cz. 1, Warszawa–Poznań 1994, ss. 226, 229. Dane za lata 1816–1910.

 

 

 

Drukuj