• Alicke K-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 1-3, Gütersloh 2008.
 • Barran F.R., Städte-Atlas Pommern, Leer 1993.
 • Baranowska O., Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna, Szczecin 2001.
 • Białecki T., Historia Szczecina, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
 • Białostocki J., Wojewódzki Komitet Żydów Polskich w Szczecinie (19451950), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1969, nr 71–72.
 • Brilling B., Stettin (Szczecin), [w:] Enclopaedia Judaica, t. 19, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, New York 2007.
 • Donath A., Lesser Ury, 1921.
 • Elias J., Max Liebermann. Eine Biographie, Berlin 1917.
 • Encyklopedia Szczecina, t. 1, red. T. Białecki, Szczecin 1999.
 • Frankiewicz B., Losy ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 19331940, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1987, nr 3–4.
 • Frankiewicz B., Szczecińskie cmentarze, Szczecin 2003.
 • Fuchs M., Księga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego, Poznań–Warszawa 2003.
 • Gidal N.T., Die Juden in Deutschland, Köln 1997.
 • Glinski H., Stettin: Eine deutsche Großstadt in den 30-er Jahren, Leer 1985.
 • Goes A., Luckner G., Rosenfeld E., Lebenszeichen aus Piaski. Briefe Deportierter aus dem Distrikt Lublin, 19401943, München 1970.
 • Höft M., Zwischen Wald und See: Die Chronik Altdamms, Bremen 1990.
 • Kobus K., Kryciński S., Olej-Kobus A., Przewodnik. Zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Kraków 2011.
 • Krasucki E., Żydowski Marzec '68 w Szczecinie, Szczecin 2008.
 • Ku Słońcu 125. Księga z miasta umarłych, red. M.M. Czarniecki, Szczecin 1987.
 • Likwidacja cmentarza w Szczecinie, [w:] Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitw w Polsce w latach 19441966 (wybór materiałów), red. K. Urban, Kraków 2006.
 • Lowenthal G., Bewährung im Untergang Ein Gedenkbuch, Stuttgart 1966.
 • Mieczkowski J., Historia żydowskiego cmentarza w Szczecinie, „Wędrowiec Zachodniopomorski” 2002, nr 2.
 • Mieczkowski J., Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 19451997, Szczecin 1998.
 • Mieczkowski J., Szczecińscy Żydzi. The Jews of Szczecin, Szczecin 1993.
 • Mieczkowski J., Szczecińscy Żydzi w latach 19451950, „Kronika Szczecina” 1996, nr 15.
 • Mieczkowski J., W poszukiwaniu miejsca – historii Żydów w Szczecinie, „Pogranicze” 2003, nr 4.
 • Mieczkowski J., Z dziejów Żydów na Pomorzu Zachodnim, [w:] TRANSODRA online [online] http://www.transodra-online.net/pl/node/1419 [dostęp: 16.05.2012].
 • Peiser J., Die Geschichte der Synagogengemeinde zu Stettin, Würzburg 1965.
 • Piskorski J.M., Wachowiak B., Włodarczyk E., Szczecin: zarys historii, Poznań 2002.
 • Polachowska S., Gdzie mieszkali po wojnie Żydzi. Spacer po Niebuszewie, [w:] Gazeta.pl Szczecin [online] 25.09.2011, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,10353488,Gdzie_mieszkali_po_wojnie_Zydzi__Spacer_po_Niebuszewie.html [dostęp: 04.10.2012; obecnie niedostępna: 07.07.2015].
 • Salinger G., Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns, t. 1, New York 2006.
 • Semczyszyn M., Szczecin – „najmłodsze żydowskie osiedle w powojennej Polsce”. Miejsca związane z działalnością Żydów w mieście w latach 19451950, [w:] Szczecin i jego miejsca. Trzecia Konferencja Edukacyjna, 10.12.2010 r., red. K. Rembacka, Szczecin 2011.
 • Stankowski A., Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960, [w:] Studia z dziejów i kultury Żydów, Warszawa 1997.
 • Szczecin, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890.
 • Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Album, red. R. Król, J. Mieczkowski, Szczecin 2010.
 • Völker E., Stettin: Daten und Bilder zur Stadtgeschichte, Leer 1986.
 • Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007.
 • Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej, 27 czerwca 2003 r., red. K. Kozłowski, J. Mieczkowski, Szczecin 2004.
 • Rozen M., Żydzi w Szczecinie, seminarium Żydzi na polsko-niemieckim pograniczu – po śladach w Groß Neuendorf, 17.06.2007.
Drukuj