Gimnazjum powstało z trzyklasowej szkoły żeńskiej, założonej w 1853 r. przez Julię Paprocką. W 1899 r. szkołę przejęła Cecylia Goldman-Landauowa. Odtąd podjęto stopniowe otwieranie klas wyższych. W efekcie, w 1907 r. szkoła przekształciła się w gimnazjum siedmioklasowe, a w 1918 r.  – w ośmioklasowe humanistyczne z łaciną. Egzaminy dojrzałości odbyły się po raz pierwszy w czerwcu 1919 roku. Stanowisko dyrektora piastowali: Cecylia Goldman-Landauowa (1899–1920), Albert Dryjski (1920–1921), Jakub Wołczek (1921–1924), Jan Jakub Henryk Dinces (01.09.1924–1935), Anna Dinces (1935–1937), Maria Lewkowicz (od 1937).

W 1926 r. siedziba szkoły mieściła się przy ul. Przejazd 5. Miała wówczas charakter ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego, z językiem wykładowym polskim, posiadającym niepełne prawa gimnazjum państwowego (niebawem uzyskała pełne, które posiadała do końca istnienia). Utworzono 10 „oddziałów”, liczących łącznie 253 uczennice. W 1937 r. adres brzmiał ul. Przejazd 11. Chodzi oczywiście o dawną, a nie współczesną ul. Przejazd, której bieg zgadzał się z grubsza z przebiegiem obecnej ul. Andersa na wysokości kina „Muranów”.

W roku szkolnym 1930/1931 r. opłata za jedną uczennicę wynosiła 480–1120 zł rocznie, w tym: w klasach przygotowawczych (klasa 0) 480–600 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 920–1140 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1040–1120 zł. W tym roku szkoła miała 216 uczennic, w tym 28 w klasach przygotowawczych, 43 – w niższych i 145 – w wyższych.

Szkoła istniała jeszcze w getcie warszawskim, w formie tajnych kompletów.

Personel szkoły – o mieszanym, polsko-żydowskim charakterze – w 1926 r. tworzyli (przedmiot):

 • Bergman Balbina (ur. 1900) – język polski, historia;
 • Bork Karol Herman (ur. 1880) – język niemiecki;
 • Czerniawska Ewa (ur. 1893) – prace ręczne, rysunki, kaligrafia;
 • Dembowska Janina (ur. 1896) – język polski;
 • Dinces Anna (ur. 1898) – historia, niemiecki;
 • Dinces Jan Jakub Henryk (ur. 1895) – historia;
 • Grajewska Natalia (ur. 1896) – matematyka;
 • Halpern Samuel (ur. 1901) – łacina;
 • Hanczak Zofia (ur. 1887) – dykcja;
 • Herold Mina, dr (ur. 1894) – łacina, język niemiecki;
 • Hollender Alicja, dr (ur. 1890) – lekarka szkolna;
 • Inwentarz Henryk (ur. 1896) – język rosyjski;
 • Iwanicka Emilia (ur. 1900) – sekretariat;
 • Kostrzewa Marian Hipolit (ur. 1888) – gimnastyka;
 • Laganowski Ferdynand Bruno (ur. 1890) – matematyka;
 • Landau Artur (ur. 1874) – gimnastyka;
 • Landau Dorota (ur. 1893) – matematyka;
 • Landau-Goldman Cecylia (ur. 1876) – przełożona (właścicielka);  
 • Miernik Józef (ur. 1897) – matematyka;
 • Opolska Oktawia Helena (ur. 1885) – język francuski;
 • Paradistal Jadwiga (ur. 1898) – sekretariat;
 • Seiden Zygmunt (ur. 1887) – rysunki, prace ręczne, kaligrafia;
 • Smiśniewicz Zofia Helena (ur. 1896) – przyrodoznawstwo, geografia;
 • Stefański Aleksander (ur. 1895) – fizyka, chemia;
 • Surdykowski Stanisław (ur. 1893) – geografia, fizyka, chemia;
 • Szczerba Teofil Józef (ur. 1892) – propedeutyka filozofii;
 • Wajnsztok Anna (ur. 1887) – język polski;
 • Wajs Bronisława (ur. 1802) – przyrodoznawstwo;
 • Wędziagolska Helena (ur. 1894) – śpiew;
 • Zaleska Janina (ur. 1883) – język francuski;
 • Zand Stefan (ur. 1900) – język polski, historia.

 

Źródła:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 266.
Drukuj