Agencje prasowe w Polsce do 1939

agencje prasowe w Polsce do 1939  do odzyskania niepodległości 1918 istniejące na ziemiach polskich informacyjne biura prasowe były filiami agencji niemieckich, austriackich i rosyjskich; od 1918 roku obowiązywały normy prasowe gwarantujące wolność prasy, taką jak w krajach Europy Zachodniej. Polską rządową agencją prasową była powołana 31 X 1918 w Warszawie Polska Agencja Telegraficzna (PAT). Obok agencji regionalnych i specjalistycznych działały 3 ogólnopolskie agencje informacyjne: Żydowska Agencja Telegraficzna (ŻAT, organ prasy żydowskiej, powstały 1919), Polska Agencja Agrarna (PAA, powstała 1931) i Katolicka Agencja Prasowa (KAP, powstała 1927).

S. Jarkowski Prasa prasy, Warszawa 1932;

A. Notkowski Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926–1939: Studium techniki władzy,Warszawa 1987.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.