Year Total Jews

Percentage of Jews

1421   120  
1764   2519  
1778   3512  
1792 81 300 6750 8,3
1800 92 000 9200 10,0
1864 223 000 72 800 32,7
1901 711 988 254 712 35,8
1914 884 544 337 074 38,1
1921 936 713 310 334 33,1
1931 1 171 898 352 659 30,1
1938 1 265 372 368 394 29,1
2017 1 753 977    

 

Sources:

  • Eisenbach A., Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w., Warszawa 1983.
  • Warsaw, [w:] The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, t. 2, red. G.D. Hundert, New Haven 2008, s. 1994.
  • Węgrzynek H., Żydzi w Warszawie przed XIX w., [w:] Żydzi Warszawy. Materiały z konferencji w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma (21 listopada 1900–7 marca 1944), Warszawa 2000.
  • Zalewska G., Ludność żydowska w okresie międzywojennym, Warszawa 1996.
Print