Cmentarz żydowski w Bodzentynie (ul. Kielecka)

Zał. 1867. Rejestr zabytków. 70 nagrobków.

Nagrobki

Liczba nagrobków: 74
 Cukerman
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Chaja Rywka
 • Imię ojca: Jakow ha-Lewi
 • Nazwisko: Cukerman
 • Data śmierci: 2 grudnia 1937
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Fajga
 • Imię ojca: Chaim
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 30 marca 1896
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Mosze
 • Imię ojca: Dawid ha-Lewi
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 20 czerwca 1909
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Becalel
 • Imię ojca: Natan Dawid
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 14 lutego 1916
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Sara Rywka
 • Imię ojca: Izrael Dawid
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 1916
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Awraham
 • Imię ojca: Icchak
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 16 marca 1912
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Natan Dow
 • Imię ojca: Jechiel
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 26 kwietnia 1868
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Natan Nate
 • Imię ojca: Dawid ha-Lewi
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 17 października 1901
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Malka
 • Imię ojca: Jehuda
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 22 listopada 1914
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Clawa
 • Imię ojca: Izrael Eliezer ha-Kohen
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 26 lutego 1896
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Jehoszua
 • Imię ojca: Jehuda Aszer
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 1 listopada 1911
 Apelbojm
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Szraga Fajwel
 • Imię ojca: Meir
 • Nazwisko: Apelbojm
 • Data śmierci: 22 maja 1938
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Mindel
 • Imię ojca: Elimelech
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 14 stycznia 1892
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Hendel
 • Imię ojca: Cwi Hirsz
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 20 października 1916
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Ester
 • Imię ojca: Josef
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 5 sierpnia 1893
nn
 • Imię:
 • Imię hebrajskie: Izrael Dawid
 • Imię ojca: Natan Chaim
 • Nazwisko:
 • Data śmierci: 26 października 1891
In order to properly print this page, please use dedicated print button.