Rok Ogół mieszkańców Liczba Żydów Udział Żydów wśród ogółu mieszkańców
1663 75  
1765 3415 765 22,4%
1808 6000 ok. 4 000 66,6%
1856 13 787 9 547 69,0%
1860 16 544 11 288 76,0%
1895 62 993 47 783 75,9%
1897 66 032 41 905 63,5%
1911 86 000 70 520 82,0%
1913 89 700 61 500 68,6%
1921 77 551 39 603 51,1%
1929 89 802 43 150 47,8%
1932 91 207 39 165 42,9%
1936 99 720 42 880 43,0%
1939 107 063 44 940[1.1] 42,0%
1941 ok. 50 000–60 000  
1945 56 000 1085 1,9%
1948 ok. 40 000 ok. 520–660 (rodzin)  
2013 294 925    

Źródła:

  • Archiwum Państwowe w Białymstoku, UW w Białymstoku, Wydział społeczno-polityczny, Oddział Społeczny, Miesięczne i kwartalne sprawozdania sytuacyjne prezydenta miasta Białegostoku, 1946–1950, sygn. 71/486, k. 80.
  • Bialystok, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. I, New York 2001, s. 138–140;
  • Białystok, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 3, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 567.
  • Przewodnik po Białymstoku i okolicy, Białystok 1939.
  • Rogalewska E., Getto białostockie, Białystok 2008.
  • Romer E., Weinfeld J., Rocznik Polski. Tablice statystyczne, Warszawa 1917, s. 15.
  • Wróbel P., Na równi pochyłej. Żydzi Białegostoku w latach 1918–1939; demografia, ekonomika, dezintegracja, konflikty z Polakami, „Studia Podlaskie” 1989, t. II.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Według różnych źródeł od 43 do 60 tys.