Genealogia

Rok urodzenia
Rok śmierci
Data innego wydarzenia
Abraham Rotenberg
Miejsce: Warszawa
Datowanie: Brak daty
Nazwisko: Rotenberg
Imię: Abraham
Drugie imię: Nachman
Imię ojca: Majer
Miejsce pobytu: Warszawa
Inne miejsce pobytu: Zamość
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, sygn. 5462 - 5471. Księgi Legitymacyjne dla Starozakonnych w Warszawie 1834 - 1862.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.