Rok  Liczba mieszkańców miasta Liczba Żydów w mieście Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1856 5825 3806 65,3
1868 6360 4234 66,5
1870 6546 4314 65,9
1873 6859 4921 71,7
1879 7694 4615 59,9
1895 10 738 7049 65,6
1905 12 339 7780 63
1914 18 018 11 934 66,2
1919 20 804 10 298 49,5
1921 19 032 9383 49,3
1924 20 122 8874 44,1
1931 24 267 10 265 42,3
1936 25 225 10 166 40,3
1939 28 873 12 531 43,4

Źródło:

  • Janicka J., Żydzi Zamojszczyzny 18641915, Lublin 2007, ss. 22, 24. 
  • Kopciowski A., Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005, ss. 1314.
  • Koprukowniak A., Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, Lublin 2000, s. 16.
Drukuj