• Adamczyk-Garbowska M., Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.
 • Altberg J., Gmina izraelska w Zamościu, „Jutrzenka” 1861, nr 20.
 • Baranowscy Z. i J., Dzielnica żydowska i synagoga w Zamościu, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1967, nr 63.
 • Baranowski M., Wstępne prace konserwatorskie w dawnej bóżnicy w Zamościu, „Ochrona zabytków” 1969, t. XXII, nr 3.
 • Bartyś J., O żydowskim osadnictwie rolniczym w Ordynacji Zamojskiej w pierwszej połowie XIX wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1955, nr 15-16.
 • Bar-Zeew E., Everlasting Name. Zamość Getto Population List – 1940, Tel Aviv 2001.
 • Berenstein T., Eisenbach A., Rutkowski A., Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiejZbiór dokumentów, Warszawa 1957.
 • Bóżnica w Zamościu. Studium historyczno-architektoniczne, PKZ o/Warszawa 1966, mps.
 • Czubara K., Dawniej w Zamościu, Zamość 1998.
 • Czubara K., Historia Moszego. Rodzina Zacharowów uratowała życie żydowskiemu dziecku, „Tygodnik Zamojski” 2001, nr 18.
 • Danilewicz J., Synagoga główna w Zamościu – próba monografii (praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Andrzeja Trzcińskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny), Lublin 2000.
 • Doroszewski J., Radzik T., Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 19181939, Lublin 1992.
 • Encyklopedia Judaica, t. 16, Jerusalem 1972.
 • Feduszka J., Zamość w minionym XX wieku, Zamość 2000.
 • Hartglas A., Na pograniczu dwóch światów, opr. J. Żyndul, Warszawa 1996.
 • Herbst St., Zamość, Warszawa 1951.
 • Iskrzycki A., Dzieje Zamościa i południowej Lubelszczyzny, Lublin 1956.
 • Janicka J., Rzecz o konwersji. Przypadki zmiany wyznania przez Żydów zamieszkałych w obrębie dóbr Ordynacji Zamojskiej w latach 18641915, „Rocznik Chełmski” 2002, t. VII.
 • Janicka J., Żydzi Zamojszczyzny 18651915, Lublin 2000.
 • Kędziora A., Encyklopedia ludzi Zamościa, Zamość 2007.
 • Kędziora A., Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000.
 • Kędziora A., Sprawa honorowa z akt zamojskiego... gimnazjum.Kilka dokumentów do dziejów Żydów w Zamościu po drugiej wojnie światowej, „Archiwariusz Zamojski” 2004, t. 3.
 • Kierpecka E., Dudek M., Dycha A., Kimak E., Zamojscy Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym, „Mówią Wieki” 1990, nr 3.
 • Klukowski Z., Dzienniki z lat okupacji Zamojszczyzny (19391944), Lublin 1958. Wyd. 2: Zamojszczyzna, t. 1: 1918–1943, t. 2: 1944–1953, Warszawa 2007.
 • Kopciowski A., Słownik biograficzny Zamojskich Żydów 1918–1939, cz.1-7, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 1-2.
 • Kopciowski A., Stosunki polsko-żydowskie w Zamościu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2005, nr 1-2, nr 3-4.
 • Kopciowski A., Śladami rodziny Pereców, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 2003, nr 17.
 • Kopciowski A., Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005.
 • Kopciowski A., Źydowski margines społeczny w międzywjennym Zamościu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2003, nr 3-4.
 • Koprukowniak A., Witusik A.A., Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta, Lublin 1980.
 • Kuwałek R., Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2006.
 • Kupfer E., Pinkas Bractwa Pogrzebowego i Dobroczynnego w Zamościu, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1951, nr 2.
 • Lewandowski J., Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej ludności Zamojszczyzny w czasie I wojny światowej, „Rocznik Zamojski” 1992, t. 3.
 • Madajczyk Cz., Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej, t. 1 i 2. Warszawa 1997.
 • Marszałek J., Hitlerowskie więzienia i obozy w Zamościu, Zamość 1980.
 • Matuszewska M., Miniony czas ulicy Browarnej w Zamościu, Zamość 1996.
 • Matuszewska M., Śledzie, wino i inne dobra... Ostatnie lata handlu żydowskiego, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2004, nr 1-2.
 • Matuszewska M., Żydzi w zamojskim ratuszu,  „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2002, nr 3-4.
 • Matuszewska M., Żydzi w Zamościu, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 6.
 • Maziarczyk W., Pogrom Żydów w Zamościu w sierpniu 1920 r., „Archiwariusz Zamojski” 2004, t.3.
 • Momot L., Pomocna polska dłoń. Polacy i Żydzi na Zamojszczyźnie, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1968, nr 24.
 • Morgensztern J., O działalności gospodarczej Żydów w Zamościu w XVI i XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1967, nr 64.
 • Morgensztern J., O osadnictwie Żydów w Zamościu na przełomie XVI i XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1962, nr 43–44.
 • Morgensztern J., Operacje kredytowe Żydów w Zamościu w XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1967, nr 64.
 • Morgensztern J., Uwagi o Żydach sefardyjskich w Zamościu w latach 15881650, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1961, nr 38.
 • Pinkas Zamość: jizkor-buch noch der farsznitener durch di nacim / Pinkos Zamosc: in memoriam dedicated with reverence to the sacred memory of the Jewish community of Zamosc, red. M.W. Bernstein, Buenos Aires 1957.
 • Sawa B., Przyczynek do sytuacji prawnej Żydów zamojskich od II połowy XVI do XIX w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1976, nr 3.
 • Sawa B., W jaki sposób Żydzi kupowali domy w Zamościu w II połowie XVII i w XVIII wieku, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2004, nr 1–2.
 • Sawa B., Życie codzienne Żydów w XIX w., „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2004, nr 1–2.
 • Smoter-Grzeszkiewicz R., Rozwar-Zybała S., Ludność żydowska w gminie Radecznica, Szczebrzeszyn 2015.
 • Sowińska G., Udział Żydów w życiu kulturalnym Zamościa w latach 18671914, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1989, nr 2.
 • Stachula M., Lapidarium i pomnik przy ulicy Prostej w Zamościu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2007, nr 2.
 • Szacki J., Znakomici Żydzi rodem z Zamościa, „Teka Zamojska” 1921, nr 1–2.
 • Szewc P., Zagłada, Kraków 1993.
 • Szewc P., Zmierzchy i poranki, Kraków 2000.
 • Sztern J., Wspomnienia uchodźcy, Zamość 1995.
 • Szyszka B., Z dziejów szkolnictwa żydowskiego w Zamościu, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1979, nr 112.
 • Szyszko-Bohusz A., Materiały do architektury bóżnic w Polsce. Bóżnica w Zamościu, „Prace Komisji Historii Sztuki PAU” 1927, t. 4.
 • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Urban R., Biblioteki żydowskie w Zamościu w latach 1918-1939, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2001, nr 1-2.
 • Urban R., Dzielnica żydowska w Zamościu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2004, nr 1-2.
 • Urban R., Księgarnie żydowskie w Zamościu,  „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2001, nr 3-4.
 • Zamość, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. III, New York 2001, ss. 1487–1488.
 • Zamość, [w:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, red. A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Warszawa 2000, ss. 374–375.
 • Zdrojewska M., Bożnica w Zamościu, „Turysta” 1960, nr 4.
 • Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie: historia, kultura, literatura, red. W. Litwin, Lublin 2012.
Drukuj