Cmentarz żydowski w Żorach (ul. Cmentarna) założono w 1814 r. Wcześniej zmarłych chowano na cmentarzu w Mikołowie. Pierwszy pochówek odbył się w 1814 r. (kobieta imieniem Guettel). W 1837 r. wybudowano dom przedpogrzebowy. Ostatni pochówek odbył się w 1936 roku.

Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz, wywożąc wiele macew. Podczas walk o miasto w styczniu 1945 r. zburzony został dom przedpogrzebowy.

Na powierzchni 0,6 hektara zachowało się ok. 45 nagrobków. Pewna ilość uszkodzonych macew leży złożona na stosie.

Na szczególną uwagę zasługuje nagrobek rabina Nachmana Wolffa Wischnitza, który w styczniu 1823 r. przyjechał do Żor z Gliwic na obrzezanie syna kupca Adolpha Loewy. W wyniku zaczadzenia zmarł i został tutaj pochowany. Na jego nagrobku widnieje inskrypcja, że jest tutaj pochowany wielki i wybitny rabin.

W 1985 r. z inicjatywy władz miejskich przeprowadzono inwentaryzację cmentarza oraz naprawiono ogrodzenie. W 1994 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Żory przeprowadziło inwentaryzację nagrobków. W 1994 r. cmentarz odwiedził Jehuda Nishri, przedstawiciel byłych mieszkańców miasta. Teren cmentarza jest uporządkowany i łatwo dostępny.

 

Drukuj