Granatowa policja

Granatowa policja – potoczna nazwa Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, funkcjonującej w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945. Była to policja komunalna, podporządkowana niemieckiej policji porządkowej (tzw. Orpo, Ordnungpolizei). Rekrutowała się z przymusowo wcielonych funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państwowej. Granatowi policjanci uczestniczyli m.in. w deportacjach ludności, zwalczaniu „czarnego rynku”, izolowaniu Żydów w gettach. Część funkcjonariuszy należała do komórek konspiracyjnych państwa podziemnego, przekazując informacje na temat działań niemieckich służb porządkowych.

Hasło powstało w ramach projektu „Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce”, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.