Rada Pomocy Żydom (kryptonim ŻEGOTA)

ז'גוטה

שם קוד למטה הארעי לסיוע ליהודים, שהפך בהמשך לוועד לסיוע ליהודים (בפולנית: Rada Pomocy Żydom – RPŻ), ארגון מחתרת אשר פעל לסייע ליהודים בדרכים שונות. הארגון הוקם בדצמבר 1942, כחלק מהמחתרת האזרחית הפולנית, וכלל נציגים של שלוש מפלגות פולניות ושני ארגונים יהודיים- המטה היהודי הלאומי, ומפלגת הבונד.

הארגון סייע בהענקת מענקים כספיים, מציאת קורת גג ודירות מסתור, זיוף מסמכים ושליחת ילדים יהודים למשפחות אמנה פולניות. מטה הארגון המרכזי פעל בוורשה, וסניפים מקומיים פעלו בקרקוב ובלבוב, כשארגון מקומי אשר פעל בזמושץ' ולובלין הכפיף עצמו גם הוא לז'גוטה. הארגון פעל תחת כנפיה של המפלגה הסוציאליסטית הפולנית, בהנהגתו של יוליאן גרובלני. לאחר שזה נכלא בידי הגרמנים, במאי 1944, החליפו רומן יבלונובסקי, ומחודש יולי 1944, עמד בראש הארגון לאון פיינר, ממפלגת הבונד.

הז'גוטה פעל בעיקר בערים, ופעילותו כמעט ולא הורגשה באזורי הספר. הוא מומן על ידי הממשלה הפולנית הגולה, ובקיץ 1944 כארבעת אלפים איש נהנו מסיוע כספי בחסותו. הארגון הפיק כ- 50,000 מסמכים מזויפים, והביא להצלתם של כ- 2,500 ילדים יהודים.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.