Historia Żydów w Polsce

Droga na Wschód… SS-Sonderkommando Treblinka II
Droga na Wschód… SS-Sonderkommando Treblinka II
Wiosną 1942 r. w sąsiedztwie karnego obozu pracy Treblinka I zaczęto budować kolejny obóz – SS-Sonderkommando Treblinka II.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 01
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 01
Diaspora żydowska w X wieku. Pierwsze kontakty: podróże kupców i pierwsze świadectwa żydowskiej obecności w Polsce.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 02
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 02
Początki stałego osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich od końca XII wieku. Pozycja prawna Żydów w Polsce. Religijne i ekonomiczne przyczyny postaw niechętnych Żydom.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 03
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 03
Rozwój gmin żydowskich w XV wieku. „Złoty wiek” żydostwa polskiego (XVI – połowa XVII wieku). Wzrost liczebności ludności żydowskiej. Migracje i wzrost przyrostu naturalnego.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 04
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 04
Instytucje autonomiczne: od kahału do Sejmu Czterech Ziem. Rozkwit kultury i życia intelektualnego. Żydzi a ich chrześcijańskie otoczenie.
Historia Żydów w Polsce ‒ krótki wykład. Część 05
Historia Żydów w Polsce ‒ krótki wykład. Część 05
Czas przełomu ‒ Kryzys połowy XVII wieku. Koniec złudzeń ‒ Żydzi wobec konieczności ułożenia sobie życia w Rzeczpospolitej.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 06
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 06
Nowe możliwości. Żydzi a magnateria i szlachta. Karczma. Żydzi na wsi.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 07
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 07
Sztetl jako miejsce i przestrzeń. Synagogi drewniane. Status w sztetlu: cedaka, nauka, pochodzenie. „Ustrój sztetl”. Kryzys tradycyjnej organizacji kahalnej.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 08
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 08
System opieki i pomocy społecznej a wzrost demograficzny. Pauperyzacja i wzrost napięć społecznych. Nowe prądy w życiu duchowym i religijnym. Narodziny chasydyzmu.
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 09
Historia Żydów w Polsce – krótki wykład. Część 09
Czas przełomu. Rozbiory Polski i przemiany końca XVIII wieku.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.